a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Preissia quadrata (Scop.) Nees

Vierkantsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Marchantiaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Marchantia quadrata
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruippendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Preissia quadrata is niet alleen zeldzaam maar heeft ook een ogenschijnlijk merkwaardig verspreidingsbeeld. Gemeenschappelijk kenmerk is echter de steeds sterk gebufferde bodem. In Zuid-Limburg is dat... [meer]
 
foto2365
foto33079
foto47009
foto33080
foto1654
foto1602
foto1902