a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske

Vensikkelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calliergonaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Drepanocladus fluitans
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Warnstorfia fluitans groeit op natte tot vochtige, basenarme, zure plekken, zoals vennen, natte heiden, hoogvenen, zure delen van laagvenen, zure duinvalleien, maar is ook te vinden op vochtig stroois... [meer]
 
foto4173
foto17066
foto2848
foto4174
foto2535
foto2847
foto3849
foto5476
foto17064
foto28270