a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Polytrichum juniperinum var. affine (Funck) Brid.

Veenhaarmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Polytrichum strictum
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Polytrichum juniperinum var. affine (= P. strictum) groeit in hoog- en in laagveen met een sterke regenwaterinvloed, vaak bultenvormend en in gezelschap van veenmossen. Het vormt tot meer dan 10 cm la... [meer]
 
foto5467
foto5468
foto59218
foto10692
foto10693