a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.

Veendubbeltjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (10) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Odontoschisma sphagni prefereert nattere standplaatsen dan O. denudatum en is vooral een soort van natte heiden en voedselarme venen. Hier groeit ze veelal tussen veenmossen, dikwijls met andere lever... [meer]
 
foto4362
foto11380
foto4361
foto4363
foto4364
foto4556
foto4557
foto3847