a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Timmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Ecologie & verspreiding
Het Vloedschedemos komt in de Biesbosch voor op tweemaal daags overspoelde, modderige boomvoeten van Duitse dot en Schietwilg en op takken en dood hout op de bodem in oude verwilderde zoetwatergetij... [meer]
 
foto5074
foto9021
foto5077
foto5073
foto5075
foto5076
foto5078