a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pleuridium palustre (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp.

Veenkortsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Cleistocarpidium palustre, Sporledera palustris
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subcontinentaal gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Pleuridium palustre is een pionier op zure, venige zandgrond en op lemig zand. Het is te vinden op greppelkanten, oevers van poelen, langs paden en dergelijke. Daarnaast is het eenmaal gevonden langs... [meer]