a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.

Vijfrijig veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum pulchrum groeit in levend ombrotroof hoogveen. In Nederland is de soort uitsluitend gevonden in dichtgroeiende meerstallen en hoogveenslenken en kan daar uitgestrekte tapijten vormen. &... [meer]
 
foto5464
foto30870
foto2658
foto45768