a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lophozia capitata (Hook.) Macoun

Violet trapmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Heterogemma capitata
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Lophozia capitata is vooral te vinden op kale en vochtige zand-, leem- of veenbodems. In natuurontwikkelingsprojecten is L. capitata aan te treffen in pionierstadia op min of meer gebufferde zand- of... [meer]
 
foto4686
foto3879
foto3928
foto4356
foto4685
foto3876
foto4683
foto4684
foto4354
foto4355
foto1638