a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske

Vals kortsteeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Pseudephemerum nitidum groeit op zand, veen en klei en is een zomerpionier van vochtige, open, meestal voedselrijke, kalkarme standplaatsen, zoals akkers, weilandgreppels, trapgaten en oevers. Het opv... [meer]
 
foto4849
foto1553
foto4848
foto1806
foto2717