a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

Viltnerfmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Homalothecium nitens
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Tomentypnum nitens komt voor in open, kwelrijke moerassen en is gebonden aan contactmilieus tussen zuur en basenrijk water. Deze soort is gevonden op een beperkt aantal plaatsen in de oostelijke helft... [meer]
 
foto30267