a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst.

Veendraadmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziellaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Cephaloziella subdentata
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De ragfijne Cephaloziella spinigera groeit tussen veenmossen en andere mossen zoals kussentjesmos in veenheiden en hoogveen, vaak samen met andere levermossen zoals C. elachista, Cephalozia conniven... [meer]