a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (14) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fissidentaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
De arctisch-boreaal-montane Fissidens osmundoides is één van de meest bijzondere soorten in ons land. Het is een pioniersoort van basenrijke moerassen op plaatsen met geringe concurrentie va... [meer]
 
foto2566
foto2565