a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll. Hal.

Vertakt vliesjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Hymenostomum squarrosa, Hymenostomum squarrosum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Weissia squarrosa groeit op de recente vindplaatsen op kalkloze Maasklei in een kleiput in de uiterwaarden van de Maas, en op kalkloze komklei in graslanden, op de oever van een plasje en in jonge bo... [meer]