a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Tetraphidaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Tetraphis pellucida groeit bij voorkeur in bossen op zandgrond en dan meestal op dood en vermolmend hout en boomstronken. Tetraphis is een goede indicator voor bossen waar dood hout de kans krijgt o... [meer]
 
foto55196
foto55197
foto1623
foto2858
foto4156
foto4157
foto4158
foto55198
foto1621
foto1646
foto55199
foto55200
foto1622