a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccia subbifurca Warnst. ex Croz.

Violet landvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ricciaceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Riccia subbifurca is een pionier op matig vochtige, lichte, zure tot neutrale, voedselrijke standplaatsen; vooral op lemige en kleiïge bodem van greppelkanten, ook op beekoevers, in akkerland en... [meer]
 
foto2653