Stomp dubbeltandmos

Didymodon tophaceus


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Didymodon tophaceus is een plant van vochtige kalkhoudende standplaatsen, zowel terrestrisch op vochtige klei, leem en verdichte grond als op vochtige muren, met name op de basis. Het verspreidingspatroon toont geen duidelijk beeld. De duinen en kleigebieden zijn favoriet, de Veluwe wordt gemeden. De grondig onderzochte gebieden zoals Zuidoost-Brabant en Rotterdam laten een bijna aaneengesloten voorkomen zien. Dat suggereert dat de soort in nog heel wat atlasblokken gevonden moet kunnen worden! Didymodon tophaceus is herkenbaar aan de olijfgroene, compacte, vrij lage kussentjes of losse zoden. Hét kenmerk vormt de aanwezigheid van stompe, afgeronde bladtoppen. Niet alle bladen hebben zo'n top, maar ze zijn altijd wel aanwezig.
Familie: Pottiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Geen
Substraatvoorkeur: schors, steen en bodem
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website