Dwergmos

Diphyscium foliosum


© Laurens Sparrius

Ecologie & verspreiding
Diphyscium foliosum is een soort van droge, lemige en meestal bijna loodrechte steilkanten langs paden in bossen. In het verleden kwam de soort in Zuid-Limburg vooral voor langs holle wegen, maar de soort is hier al meer dan een eeuw niet meer gevonden. Daarnaast kwam de soort voor op de Sint-Jansberg bij Mook (voor het laatst in 1968) en de Veluwe, met name de Veluwezoom. In dit laatste gebied leek Dwergmos ook verdwenen, maar recent werd nog een kleine populatie ontdekt. Door het verdwijnen van steilkanten door erosie moet voor het voortbestaan van deze soort in Nederland gevreesd worden. Het is daarom belangrijk dat de laatste vindplaatsen behouden blijven. Vanuit dat oogpunt is ook een intensieve zoektocht in Zuid-Limburg gewenst in potentiële groeigebieden. Het is daarbij niet onmogelijk dat Dwergmos hier nog gevonden wordt, omdat de aandacht bij inventarisaties hier in het verleden vooral is gegaan naar kalkgebieden.
Familie: Diphysciaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: humus
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website