Hakig smaltandmos

Ditrichum cylindricum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ditrichum cylindricum komt samen met de andere Smaltandmossen voornamelijk voor op lemige zand- en kleigronden. Het verspreidingsbeeld suggereert dat de soort waarschijnlijk nog te vaak niet herkend wordt en nog algemener voorkomt dan thans het geval lijkt. Goed zoeken naar de kleine plantjes op verse, lemige gronden zal regelmatig succesvol zijn. De vooral met individuele planten voorkomende pionier leeft slechts kort, al is het een overblijvende soort. Aan de rizoïden zijn geelbruine ronde gladde tubers te vinden. Hakig smaltandmos heeft terug gekromde bladen zoals de naam al suggereert. Daardoor is het mos in het veld gemakkelijk herkenbaar. Van het viertal D. cylindricum, D. lineare, D. heteromallum en D. pusillum is D. cylindricum de algemeenste soort. Ze komen alle vier voor in min of meer vergelijkbare open en lemige milieus.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website