Kalksmaltandmos

Ditrichum flexicaule


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Ditrichum flexicaule wordt vrijwel alleen nog in de kalkrijke duinen gevonden. Uit Zuid-Limburg is de soort vrijwel verdwenen door de achteruitgang aan kwaliteit en areaal van de kalkgraslanden. Ditrichum flexicaule groeit in de duinen in compacte zoden - vaak samen met Tortella flavovirens - op open plekken waar lichte verstuiving plaatsvindt. Ditrichum gaat hier achteruit door gebrek aan dynamiek. Er treedt te weinig verstuiving op en ook wordt er te weinig door konijnen gegraven om het pioniermilieu van Ditrichum flexicaule in stand te houden. Vanwege de algemeenheid van de soort in de duinen is dit niet op het kaartje zichtbaar. Mogelijk zal de huidige aandacht voor verstuiving de soort ten goede komen. Een paar vondsten uit de 19de eeuw in de Pleistocene streken hebben vermoedelijk betrekking op basenrijke schraalgraslanden. Ditrichum flexicaule is gemakkelijk te herkennen aan de slanke, spitse, donkergroene bladen. Polletjes van aan elkaar gekitte jonge plantjes Campylopus introflexus zonder glasharen kunnen verward worden met polletjes Ditrichum flexicaule.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: veldwaarneming
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website