Kort smaltandmos

Ditrichum lineare


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ditrichum lineare geeft de voorkeur aan kalkarme leemhoudende grond langs padranden, greppelkanten en vochtige plekken bij heide en leemkuilen. Het is een zeldzame soort al suggereert het aantal vondsten bij de intensieve inventarisaties in Friesland en Brabant dat de soort vermoedelijk toch algemener is dan het huidige kaartje suggereert. Het mos is lichtgroen en vormt ongeveer tot ca. 1 cm hoge compacte zoden. De kapsels zijn het hele jaar door te vinden maar zijn zeldzaam. Zo zijn tot nu toe in Zuidoost-Brabant alleen planten gevonden zonder kapsels. De bladrand is vrijwel gaaf, de bladtop is gootvormig en Ditrichum lineare vormt in Europa geen tubers.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website