Klein smaltandmos

Ditrichum pusillum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Ditrichum pusillum is een kortlevend mos dat groeit op vochtig lemig zand en langs ijzerrijke greppels en padranden. Ditrichum pusillum groeit vaak samen met D. lineare en D. cylindricum. Wat bij deze soorten gezegd is over het voorkomen geldt ook voor D. pusillum. Het mos is licht geelgroen en maakt 1 tot hooguit 2 cm hoge compacte zoden. Het mos heeft geel tot oranje rizoïden en tubers die peervormig en ca 150 µm groot zijn. Men moet wel goed zoeken naar deze tubers. De seta is 1,5 cm lang en wordt na verloop van tijd rood. Het operculum is duidelijk en lang gesnaveld wat een goed onderscheid vormt met D. lineare. De kapsels zijn rijp in de periode tussen mei en november.
Familie: Ditrichaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Heide en heidebebossing
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website