Cilindermos

Entodon concinnus


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Entodon concinnus is een soort van kalkrijke droge standplaatsen in kalkgraslanden en rivierduingraslanden. De verspreiding van Cilindermos is dan ook vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg en de grote rivieren. In Zuid-Limburg is de soort sterk achteruitgegaan. Het is gewenst de laatste groeiplaatsen hier goed in beeld te brengen voor een adequate bescherming. In het rivierengebied is de soort op de rivierduinen en oeverwallen plaatselijk nog steeds aanwezig. Verder zoeken op rivierduinen en oeverwallen kan wellicht nog meer vondsten opleveren. In Rotterdam houdt (aangevoerd) Cilindermos al vele jaren stand op een Sedumdak.
Familie: Entodontaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website