a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Entodon concinnus (De Not.) Paris

Cilindermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Entodontaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Entodon concinnus is een soort van kalkrijke droge standplaatsen in kalkgraslanden en rivierduingraslanden. De verspreiding van Cilindermos is dan ook vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg en de grote rivi... [meer]
 
foto19
foto41221
foto44214
foto2287
foto2286