Recht eendagsmos

Ephemerum cohaerens


Ecologie & verspreiding

Ecologie

Ephemerum cohaerens is een soort van de grote rivieren. Hier is het te vinden in de uiterwaarden op oevers van doorbraakkolken, oude riviermeanders en zand- en kleiputten die tot laat in het voorjaar onder water staan. Door de lange inundatie wordt jaarlijks de begroeiing door hogere planten teruggedrongen. Hierdoor resulteert een open vegetatie waar de mosplanten jaar op jaar tientallen vierkante meters kunnen bedekken. Dit kunnen ze dankzij de voorraad sporen in de bodem en het vermogen om een langlevend protonema met tubers te vormen. Kenmerkend voor de standplaats is een dunne zavelige laag op een fijn- tot grofzandige ondergrond, waardoor zowel een goede vochthoudende capaciteit als een goede drainage gewaarborgd zijn.

Verspreiding

Na een eenmalige vondst bij Papendrecht in 1843 bleef het 160 jaar stil rond deze soort. Vanaf 2004 is Ephemerum cohaerens weer gevonden langs de Waal. Daar bezet het een areaal van aaneengesloten atlasblokken oostelijk van Ewijk. Er is een westelijke voorpost bij Haaften. In de ons omringende landen is Ephemerum cohaerens zeer zeldzaam. In Duitsland komt het voor langs de Bovenrijn en langs enkele rivieren in Zuid-Duitsland. Uit België is het niet bekend en in Engeland zijn maar enkele vondsten gedaan.

Summary

Ephemerum cohaerens is a rare specialist of clay on sand soils along the margins of floodplain lakes along the Rhine.

Familie: Ephemeraceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: klei en leem
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website