Klein snavelmos

Oxyrrhynchium pumilum


© Hans Meijer

Ecologie & verspreiding
Oxyrrhynchium pumilum is een mos van bossen en struwelen op vochtige, kalkhoudende bodems, vooral mergel, lössleem en klei. Het staat vaak onderaan hellingen, waar zich rulle grond verzamelt. In de duinen is de soort gevonden langs halfverharde paden. Hoewel het aantal opgaven van Oxyrrhynchium pumilum ongeveer gelijk is gebleven, zijn er buiten Zuid-Limburg maar weinig atlasblokken waarin de soort in beide inventarisatieperioden is waargenomen. Het verspreidingsbeeld lijkt in grote delen van het land dus vooral door toevallige vondsten te worden bepaald. In Zuid-Limburg, waar Klein snavelmos algemeen is, zijn we op deze soort verdacht, maar is dat ook zo in bijvoorbeeld het rivierengebied? Tenslotte zou ook gezocht kunnen worden tussen verzameld materiaal van Amblystegium serpens, afkomstig uit mogelijk geschikte biotopen. Door zijn kleine afmetingen doet Oxyrrhynchium pumilum namelijk denken aan de zeer algemene Amblystegium serpens. Microscopisch is het er weliswaar goed van te onderscheiden, maar de nerfstekels en de vaak zwakke tanden aan de takbladen zijn in een schaduwrijk bos moeilijk waarneembaar.
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website