Kalksnavelmos

Oxyrrhynchium schleicheri


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Oxyrrhynchium schleicheri is een soort van kalk- en schaduwrijke, vrij vochtige standplaatsen zonder strooiselophoping, zoals hellingbossen, wanden van holle wegen en bosgreppels. In vergelijking met algemenere slaapmossen uit dezelfde milieus is O. schleicheri moeilijk op te merken. Vermoedelijk wordt de soort dan ook vaak over het hoofd gezien. Duidelijk is dat het zwaartepunt van Kalksnavelmos in Zuid-Limburg ligt, maar in hoeverre dit mos hier werkelijk achteruit is gegaan, blijft onzeker. Door de smalle, lange en bochtige bladcellen is Kalksnavelmos onder de microscoop goed te onderscheiden van verwante mossen. Zo kwam deze soort bijvoorbeeld tevoorschijn bij het uitpluizen van mosplukjes van twee muren in Midden-Limburg, waar zij in het veld niet kon worden vastgesteld.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Rijk bos
Substraatvoorkeur: klei en leem
Controle: microscopische determinatie
© 2024  BLWG
Ga naar de volledige website