Klein riviervedermos

Fissidens arnoldii


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Fissidens arnoldii wordt op natte stenen langs basenrijke rivieroevers gevonden. Een enkele keer wordt het mos ook wel op hout aangetroffen. Klein riviervedermos is voor het eerst in 1969 in de Biesbosch gevonden en de soort beperkt zich tot nu toe tot het Fluviatiel district. Mooie exemplaren van de planten zijn o.a. in de Biesbosch langs de Amer gevonden. Verder zijn er vindplaatsen langs het Nijkerkernauw en langs de Waal. De hoge waterstand maakt het soms moeilijk om een goed beeld te krijgen van dit kleine mos. De planten worden maximaal 5 mm groot, groeien dicht naast elkaar en zijn blauwgroen van kleur. Het blad heeft een brede platte bladtop.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Stenige oever
Substraatvoorkeur: steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website