Fissidens dubius var. dubius


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
De typevariëteit van Kalkvedermos is waarschijnlijk zeer zeldzaam, vooral groeiend op kalkrijk gesteente. De oude vondsten buiten Zuid-Limburg betreffen de stadsmuren van Rhenen (1841), Delft (1877) en aangevoerde stenen bij Apeldoorn (1966-1972). De vondsten in Zuid-Limburg hebben vooral betrekking op beschaduwde oude muren, putten en kalkrotsen (mergel). De enige recente vondst (1982) buiten Zuid-Limburg komt van sterk beschaduwde betonnen staketsels bij Arcen waar hij samengroeide met o.a. Bryoerythrophyllum recurvirostre, Encalypta streptocarpa en Distichium capillaceum. Op deze standplaats komt elders in Nederland var. mucronatus voor. Het is dan ook onduidelijk of var. dubius in praktijk minder zeldzaam zal zijn dan nu uit het kaartje blijkt. Sporenkapsels zijn met zekerheid alleen van voor 1900 bekend; de F. dubius s.l. in 2002 met sporenkapsels bij Bemelen zal wel betrekking hebben op kalkgrasland (var. mucronatus).
Groep: Bladmossen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Droog schraalland
Substraatvoorkeur: gruis en steen
Controle: microscopische determinatie
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website