abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Fissidens dubius var. dubius

algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Fissidentaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Fissidens cristatus var. cristatus
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
De typevariëteit van Kalkvedermos is waarschijnlijk zeer zeldzaam, vooral groeiend op kalkrijk gesteente. De oude vondsten buiten Zuid-Limburg betreffen de stadsmuren van Rhenen (1841), Delft (... [meer]
 
foto43632
foto43600