a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.

Echt maanmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Cephalozia media, Pleurocladula lunulifolia
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Ecologie & verspreiding
Van Cephalozia lunulifolia is slechts één vondst van voor 1980 bekend (1958 in het Asserbos, op humeuze grond). De laatste jaren is de soort echter enkele malen gevonden. Zo is op de Veluwez... [meer]
 
foto24109
foto24111
foto2500
foto2499
foto24110