a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Polytrichum juniperinum var. juniperinum

Echt zandhaarmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
De laagblijvende zoden van de typevariëteit van Polytrichum juniperinum (Zandhaarmos) zijn een gewoon beeld in tot rust gekomen stuifzand, heidevelden, (rivier)duinen, schrale wegbermen, indust... [meer]
 
foto3782
foto12269
foto2732