a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Physcomitrium eurystomum Sendtn.

Eirond knikkertjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Funariaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Physcomitrium eurystomum is een zeer onregelmatig opduikende zomerannuel. Dit hangt samen met het substraat waarop de soort voorkomt, namelijk verse rivierklei en slib langs de rivieren en in uiterw... [meer]
 
foto44632
foto44616
foto44633