Varenvedermos

Fissidens osmundoides


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
De arctisch-boreaal-montane Fissidens osmundoides is één van de meest bijzondere soorten in ons land. Het is een pioniersoort van basenrijke moerassen op plaatsen met geringe concurrentie van kruiden (steilkantjes, greppelwanden, wielsporen e.d.), zowel in grazige vegetaties als in broekbos. In de 19de eeuw is het verzameld bij Lochem en Wanneperveen en voor 1950 nog bij Ruurlo en diverse plaatsen rond Boxtel (o.a. Veldersbos, Kampina). Na 1980 is het herontdekt in Noordwest-Overijssel bij Dwarsgracht (1993) op een steilkant op de overgang van legakker naar recent gegraven petgat, samen met o.a. Calamagrostis canescens, Bryum pseudotriquetrum, Fissidens adianthoides en Mnium hornum. In 1995 is het ook in de noordelijke Achterhoek teruggevonden in een venig steilrandje bij het Teesselinkven bij Neede. Het zijn slechts kleine plekken, maar ze illustreren dat het wel degelijk mogelijk is om in of nabij de oude vindplaatsen F. osmundoides terug te vinden in greppels en steilkanten. Als zoekbeeld kan F. taxifolius dienen, maar dan wel met een in of onder de bladtop eindigende nerf in plaats van uittredend.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Moeras en nat schraalland
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website