Gewoon krulmos

Funaria hygrometrica


© Andrew Spink

Ecologie & verspreiding
Funaria hygrometrica behoort tot onze algemeenste mossen, vooral voorkomend op sterk gestoorde en voedselrijke plaatsen als braakliggende terreinen, halfverharde wegen etc. Een favoriete groeiplaats vormen brandplekken. Korte tijd na het ontstaan van een brandplek is Funaria hygrometrica vrijwel altijd aanwezig. De verspreiding met sporen via de lucht is uiterst effectief! Het verspreidingskaartje geeft waarschijnlijk vooral een goed beeld van de onderzoeksintensiteit. Er zijn in ons land maar weinig grote gebieden (zoals de Veluwe?) waar zo weinig verstoring aanwezig is dat er voor Funaria hygrometrica, al is het maar tijdelijk, geen geschikt plekje aanwezig is. De 'zwanehalsvormige kromming' van de kapselsteel maken deze vrijwel altijd kapselende soort onmiskenbaar. Vegetatieve rozetten kunnen herkend worden aan de breed spatelvormige bladen met grote bladcellen, maar verwarring blijft mogelijk met Physcomitrium pyriforme.
Familie: Funariaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website