Krijtmuisjesmos

Grimmia crinita


© Henk Greven

Ecologie & verspreiding
Ecologie
Grimmia crinita is één van de weinige Grimmia soorten, die uitsluitend groeit op zonnig basisch gesteente. Hij stelt echter hoge eisen aan zijn substraat, dat open, droog en oud moet zijn. Verweerde kalkmortel op muurtjes is een favoriet substraat, maar zijn natuurlijk substraat is basisch zandsteen in mediterrane habitats.

Verspreiding
In 1810 werd de soort verzameld door Franquinet op de St. Pietersberg bij Maastricht. In 1984 trof Ad Bouman een kleine vegetatie aan op een oude met kalkcement afgedekte muur op de Franse Berg (Veluwe). Hierna zijn geen vondsten meer gemeld, zodat de soort voor ons land als uitgestorven kan worden beschouwd. Grimmia crinita is een Europees endeem, de meeste vondsten komen van stapelmuurtjes rond wijngaarden in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Een natuurlijke habitat wordt gevormd door basisch zandsteen langs de rivier de Ebro in centraal Spanje.

Summary

In the Netherlands the species has been found twice, in 1810 and in 1984. Grimmia crinita is a European endemic species and one of the few Grimmia species that only grows on basic, weathered substrates. The species has predominantly been collected from staple walls around vineyards in France and central Europe. A natural habitat is formed by boulders of basic sandstone boulders around the River Ebro in central Spain.


Familie: Grimmiaceae
Groep: Bladmossen
Status: Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Pioniers op baserijke steen
Substraatvoorkeur: steen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website