Geklauwd pronkmos

Herzogiella seligeri


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Herzogiella seligeri komt vooral voor op ontschorste liggende dode bomen en soms op boomvoeten en strooisel, meestal in bossen op kalkarme bodem. Deze soort heeft met het ouder worden van de bosaanplanten op de Pleistocene zandgronden en de toename van dode bomen een zeer sterke vooruitgang laten zien. Het verspreidingsbeeld laat thans dan ook vooral zien waar recent goed is geïnventariseerd. In kleigebieden lijkt de soort nog vrij zeldzaam te zijn, hoewel de soort hier recent ook wordt gevonden. De laatste jaren nemen de meldingen vanuit de duinen eveneens toe. Wellicht dat een verdere toename het verspreidingsbeeld nog zal veranderen!
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Arm bos
Substraatvoorkeur: hout
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website