abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats.

Geklauwd pronkmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Plagiotheciaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sharpiella seligeri
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithout
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Herzogiella seligeri komt vooral voor op ontschorste liggende dode bomen en soms op boomvoeten en strooisel, meestal in bossen op kalkarme bodem. Deze soort heeft met het ouder worden van de bosaanpla... [meer]
 
foto5237
foto4187
foto4188
foto2945
foto2308
foto34370