abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Geel schorpioenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (10) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Drepanocladus vernicosus, Scorpidium vernicosus
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 2
Europese Rode Lijst: (verspreiding onvoldoende bekend)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Hamatocaulis vernicosus is een soort van kalkarme maar ijzerrijke moerassen. In Nederland kwam deze soort onder meer voor in blauwgraslanden in beekdalen met veel kwel. Door verdroging en habitatverni... [meer]
 
foto2209
foto32635
foto2210
foto3771
foto2211
foto2212