abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.

Gewoon spatwatermos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Hygrohypnum luridum groeit aan oevers van meren, kanalen, rivieren en beken, net boven de gemiddelde waterlijn, op iets beslibd steen of hout. De soort heeft een voorkeur voor kalkrijke, of in ieder g... [meer]
 
foto2593
foto4596
foto2592
foto25053
foto1841