abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Dicranum majus Sm.

Groot gaffeltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Dicranaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Dicranum majus is aangetroffen op humusrijke zandgrond in oude loofbossen, vooral in Drenthe en Gelderland (vooral de Veluwe), in mindere mate in Gaasterland en aan de binnenduinrand. Hoewel het een v... [meer]
 
foto1786
foto9557
foto36957