abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Neckera complanata (Hedw.) Huebener

Glad kringmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Neckeraceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Alleniella complanata
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
De epifyt Neckera complanata groeit vooral op Essenstobben en op stammen van o.a. Iep, Beuk, Eik en Vlier in bossen met hoge luchtvochtigheid. Met de teloorgang van essenhakhout op veel plaatsen verdw... [meer]
 
foto36941
foto18
foto27017