abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.

Gewoon viltsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtGeen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Rhizomnium punctatum groeit op vochtige tot natte, mesotrofe tot matig eutrofe, zwak zure tot basische, meestal beschaduwde plaatsen, zoals moerassen, beekoevers, broekbossen, grienden en greppelwande... [meer]
 
foto5233
foto4112
foto4184
foto5282
foto5581
foto5582