abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs

Groen schorpioenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Drepanocladus cossonii
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Scorpidium cossonii is een soort van basenrijke moerassen en komt voor in kalkrijke duinvalleien, trilvenen, kalkmoeras of plekken met veel kwel in blauwgraslanden. Het mos staat in iets minder natte... [meer]
 
foto35939
foto1827
foto2534
foto3770
foto30847