abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Polytrichum longisetum Sw. ex Brid.

Gerand haarmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Polytrichastrum longisetum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Polytrichum longisetum is een typische indicator van voedselarmoede en vormt op het Pleistoceen ijle zoden op zand, veen en leem, op ruwe (naalden)humus en op dood hout. Het optimum ligt op organische... [meer]
 
foto2361
foto4402
foto5299
foto3438
foto4096
foto37700
foto4401
foto20702
foto1982