abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sphagnum palustre L.

Gewoon veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum palustre groeit in het algemeen langs water of op water verzadigde plekken met zuur, niet extreem voedselarm water. Enige schaduw is geen enkel probleem, op sterk beschaduwde plaatsen zoals... [meer]
 
foto30403
foto30423
foto5279
foto5278
foto4152
foto5188
foto1970