abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lophocolea semiteres (Lehm.) Mitt.

Gaaf kantmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Geocalycaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Chiloscyphus semiteres
Status:Geïntroduceerd vanuit andere continenten
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)atlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Europees+
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors, steen en bodem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Lophocolea semiteres is vooral aan te treffen in zure bossen en bosjes met een hoge luchtvochtigheid, al zijn er ook vondsten in droge bossen, en onder eikenopslag op kleine duintjes in stuifzanden. D... [meer]
 
foto2779
foto2855
foto5545
foto2040
foto2854
foto2857
foto2856