abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Mnium hornum Hedw.

Gewoon sterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Mnium hornum is op de zandgronden één van onze meest algemene mossoorten maar is ook elders regelmatig aan te treffen. De soort komt vooral in bossen voor maar ook o.a. in veenmosrietlanden,... [meer]
 
foto11443
foto1575
foto4053
foto2814
foto2815
foto37050
foto40766
foto1574
foto5218
foto17367
foto5105
foto2146
foto2964
foto17366
foto17368