abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Drepanocladus sendtneri (H. Müll.) Warnst.

Gekruld sikkelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (4) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Drepanocladus sendtneri is de meest kieskeurige van alle Sikkelmossen wat vocht en kalkrijkdom betreft. De soort komt vooral voor in kalkrijke duinvalleien, kalkmoerassen en basenrijkere overgangsvene... [meer]
 
foto27583