abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs

Goudsikkelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Campylium polygamum
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Drepanocladus polygamus komt voor op natte kalkrijke of basenrijke plekken, vaak waar enige kwel aanwezig is, zowel op kale zandige bodem als op venige bodem. Goudsikkelmos is duidelijk veel zeldzamer... [meer]
 
foto31172
foto31171