abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sphagnum denticulatum Brid.

Geoord veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (11) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum auriculatum
Status:Niet bedreigd
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum denticulatum is op een groot aantal standplaatsen te vinden mits deze voedselarm en nat zijn. Algemeen komt het voor in en rond heidevennen, greppels en in poeltjes die periodiek enige tijd d... [meer]
 
foto4140
foto4141
foto4143
foto5277
foto1822
foto5276